Kadra

Jerzy Sawicki

Nauczane przedmioty

:

wychowanie fizyczne