Kadra

Jonasz Oświeciński

Nauczane przedmioty

:

historia, religia ewangeliczna

Prowadząc lekcje historii staram się pokazywać uczniom, że poznawanie przeszłości może pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania związane z naszą codziennością. Mówienie o losach poprzednich pokoleń zaczyna się pytaniem o teraźniejszość i przyszłość. Według mnie uczenie się historii to nie tyle pamięciowe opanowanie dat, ale raczej zrozumienie przeszłości ukierunkowane na wyciąganie praktycznych wniosków. W pracy dydaktycznej ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego ucznia i towarzyszenie mu w odkrywaniu tego, kim jest.

Wykształcenie zdobywałem w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz podczas pobytów na zagranicznych stypendiach – w Izraelu na Wydziałach Biblii i Filozofii Żydowskiej w David Yellin College of Education w Jerozolimie oraz w Niemczech na Wydziale Teologii Ewangelickiej Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.