Kadra

Marek Iwańczuk

Nauczane przedmioty

:

matematyka, fizyka

Moim celem jako nauczyciela i wychowawcy jest skoncentrowanie się na zrozumieniu przedmiotu przez każdego ucznia. Nasze lekcje, rozmowy dotyczą wspólnego dochodzenia do prawidłowych wniosków. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem. Pracowałem w międzynarodowych firmach budowlanych, byłem również nauczycielem akademickim. Wykształcenie zdobyłem na wydziałach Pedagogiki i Nauczania Matematyki i Fizyki, ukończyłem Teologię Biblijną i Pastoralną. Jestem również muzykiem i żeglarzem.

Wierzę, że szczera, oparta na Biblii wiara, jest bazą dla każdego człowieka, aby nasze życie było jak najpiękniejsze i najlepsze w służbie innym. Samuela nazywam rajem na ziemi. Nauki ścisłe są moją pasją. A pracę z młodzieżą traktuję jako dar od Boga.

Jestem wychowawcą kl. 2.