Kadra

Marek Iwańczuk

Nauczane przedmioty

:

matematyka, fizyka

Moim celem jako nauczyciela i wychowawcy jest skoncentrowanie się na zrozumieniu przedmiotu przez każdego ucznia. Nasze lekcje, rozmowy dotyczą wspólnego dochodzenia do prawidłowych wniosków.
Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem. Pracowałem w międzynarodowych firmach budowlanych, byłem również nauczycielem akademickim. Kształcę się na wydziałach Pedagogiki i Nauczania Matematyki i Fizyki. Ukończyłem Teologię Biblijną i Pastoralną. Jestem również muzykiem i żeglarzem.

Wierzę, że szczera, oparta na Biblii wiara jest bazą dla każdego człowieka, aby nasze życie było jak najpiękniejsze i najlepsze w służbie innym. Samuela nazywam rajem na ziemi. Nauki ścisłe są moją pasją a pracę z młodzieżą traktuję jako dar od Boga.