Aktualności

Stypendium naukowe – to się opłaca!

Data publikacji: 6 maja, 2024

Świadectwo z czerwonym paskiem, wymarzony kierunek studiów, radość z osiągnięć, duma rodziców, uścisk ręki Pani Dyrektor – powodów, by się uczyć można by mnożyć wiele. Dorzucamy kolejny, który Ci się opłaci. Już od września ruszamy z programem stypendialnym dla uczniów z wybitnymi osiągnięciami naukowymi.

Stypendium naukowe – dla kogo?

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen nie mniejszą nić 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę końcową z zachowania. Przy udzielaniu stypendium uwzględnia się ponadto:

  • stosunek ucznia do wartości chrześcijańskich;
  • zaangażowanie w realizację wizji i misji szkoły;
  • szczególne osiągnięcia poza szkołą.

Stypendium naukowe – jak się ubiegać?

Wniosek o przyznanie stypendium, zaopiniowany przez wychowawcę i Radę Uczniów, uczeń składa do Dyrektora Szkoły w terminie do 10 czerwca. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

Stypendium przyznawane jest za ukończony rok szkolny i wypłacane od września kolejnego roku szkolnego, w dwunastu równych częściach. W roku szkolnym 2024/2025 stypendium wynosi 200 zł miesięcznie.

Stypendium naukowe

Pozostałe aktualności:

Matura w 11 odsłonach

Matura bez wątpienia będzie tematem nr 1 w maju. Czeka nas aż 11 egzaminów. Oprócz egzaminów podstawowych uczniowie zdają wybrane przez siebie przedmioty na poziomie rozszerzonym. A zainteresowania czwartoklasistów są szerokie – od matematyki i informatyki, przez geografię, historię, aż po język polski i język angielski.

czytaj dalej