Profil absolwenta

Naszym celem jest zapewnienie Ci warunków zrównoważonego, opartego na wartościach rozwoju poznawczego i społecznego. Wyposażymy Cię w kompetencje i umiejętności, dzięki którym odnajdziesz swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości i będziesz potrafił wykorzystać nowe możliwości.

Absolwent Chrześcijańskiego Liceum Samuel…

  •  ma wszechstronne wykształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości
  •  ma wiedzę zgodną z zainteresowaniami i osobistymi predyspozycjami 
  •  zna język angielski na poziomie C1 i hiszpański na poziomie komunikatywnym
  •  potrafi pracować w zespołach projektowych, planować, brać odpowiedzialność i rozwiązywać konflikty w grupie
  •  swobodnie porusza się w świecie innowacyjnych technologiinowych mediów
  •  potrafi analizować dane korzystając ze zróżnicowanych źródeł, przeprowadzać ich syntezę i pracować w sposób interdyscyplinarny
  •  ma praktyczną i aktualną wiedzę pozyskaną od mentorów i ekspertów, którzy są cenionymi specjalistami w swoich dziedzinach
  •  ma rozwiniętą inteligencję emocjonalną i społeczną dzięki rozwojowi kompetencji miękkich
  •  jest aktywny, odważny, przedsiębiorczy i kreatywny – nie boi się podejmować wyzwań
  •  podejmuje działania mające pozytywny wpływ na otoczenie dzięki fundamentowi wartości chrześcijańskich

Nasi absolwenci rozumieją zasady, którymi kieruje się nowoczesny, zglobalizowany i wielokulturowy świat. Potrafią sprawnie w nim funkcjonować wykorzystując kluczowe zasoby: znajomość nowoczesnych technologii, umiejętność skutecznego komunikowania się i biegłą znajomość języków obcych. Wiemy, jak w praktyczny sposób przygotować naszych uczniów na czekające ich wyzwania – studia i pracę zawodową.