Nasza historia

Nasza szkoła należy do grupy chrześcijańskich placówek Samuel prowadzonych przez Towarzystwo Edukacyjne Samuel, które rozpoczęło działalność w 2004 roku w Warszawie. W 2019 r. w wyniku reformy oświatowej Chrześcijańskie Gimnazjum Samuel zostało przekształcone w Liceum.

Chrześcijańskie Liceum Samuel to miejsce, w którym uczniowie mają wyjątkową możliwość rozwijania swoich pasji, talentów i zainteresowań. Dzięki innowacyjnemu systemowi nauczania oraz wykwalifikowanej, gotowej do pomocy kadrze pedagogicznej skutecznie przygotowujemy ich do zdania egzaminu dojrzałości i odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. Proces edukacji i wychowania w naszym liceum odbywa się w oparciu o wartości chrześcijańskie, których źródłem jest Pismo Święte.

Nasza szkoła objęta jest patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Chrześcijańskich (ACSI – The Association of Christian Schools International). Liceum Samuel funkcjonuje na zasadach szkoły publicznej. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego ustaloną przez MEiN poszerzoną o treści poza programowe.