Placówki Samuel

Z pasją kształcimy w pokolenia

Przedszkole Samuel
Logo przedszkole Samuel

• rozwój w sześciu obszarach: intelektualnym, duchowym, fizycznym, emocjonalnym, artystycznym, społecznym
• rodzinna atmosfera
• ciekawe projekty edukacyjne
• dobrze wyposażone sale, plac zabaw, teren zielony, boisko
• wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Podstawówka Samuel
Logo podstawówka Samuel

• indywidualne podejście
• dobra jakość nauczania bez wyścigu i presji
• rozszerzony program języka angielskiego, native speaker dla kl. 7, 8
• język hiszpański od kl. 4 • stosowanie technologii i multimediów
• ciekawa oferta świetlicowa
• zajęcia dodatkowe: komunikacja, szachy, robotyka, zapasy, szkoła muzyczna

Liceum Samuel
Logo liceum Samuel

• profil „Komunikacja i nowe technologie”- sztuka komunikowania się i praktyczne zastosowanie nowych technologii
• rozszerzenia z przedmiotów ścisłych lub humanistycznych
• intensywny angielski, native speaker
• interdyscyplinarność i praca zespołowa
• opieka mentora
• spotkania z praktykami
• wolontariat
• wyjazdy zagraniczne

znak ok

CHRZEŚCIJAŃSKA EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI

znak ok

PROFESJONALNA I ZAANGAŻOWANA KADRA

znak ok

BEZPIECZEŃSTWO I PRZYJAZNA ATMOSFERA

znak ok

RELACJE I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI