Praktyczne podejście

Tworzymy w Samuelu prawdziwie rodzinną atmosferę. Dlatego – tak, jak w rodzinie – zaczynamy dzień wspólną modlitwą i śniadaniem o godzinie 9:00.

Praktyczne podejście do nauki

Lekcje od poniedziałku do czwartku trwają nie dłużej niż do 15:55. Weekend to czas odpoczynku, spotkań z przyjaciółmi i rozwijania swoich pasji, dlatego w piątek kończymy już o 13:00, aby zapewnić Wam jak najwięcej przestrzeni służącej rozwijaniu relacji i zainteresowań.

Ostatni dzień tygodnia to zajęcia warsztatowe, w ramach których realizujemy zajęcia wynikające z podstawy programowej oraz zajęcia dedykowane naszemu profilowi. Bloki zajęć tematycznych to również zajęcia interdyscyplinarne, podczas których planujemy i wcielamy w życie projekty międzyprzedmiotowe. 

Wprowadziliśmy wiele nowych przedmiotów i konsultacji, których celem jest wyposażenie Cię w praktyczne umiejętności i konkretną wiedzę. PROPSY – warsztaty rozwoju osobistego, komunikacja, edukacja medialna, nowe media, zarządzanie projektem, Invest to Impact to tylko kilka z nich. Aktywnie obserwujemy zmieniający się świat i dostosowujemy naszą ofertę do nowych wymagań i wyzwań, jakie stawia on przed młodymi ludźmi.