Chrześcijańskie, czyli…

Nasza misja, nasze wartości

Chrześcijańskie

Chrześcijańskie Liceum Samuel to szkoła oparta na fundamencie wartości chrześcijańskich. Naszym celem jest wspieranie rozwoju i wszechstronne kształcenie uczniów, by potrafili w zgodzie ze Słowem Bożym brać odpowiedzialność za siebie i pozytywnie wpływać na otoczenie. Tak, jak biblijny Samuel, który ufnie podążał za głosem Boga i dbał o swój naród.

Wartości, które płyną z nauki i życia Jezusa Chrystusa, to dla nas podstawowy punkt odniesienia we wszystkim, co robimy. Chcemy, by miały one kluczowy wpływ na kształtowanie charakteru młodych ludzi i były dla nich źródłem siły. Jesteśmy przekonani, że wierność i zaufanie Bogu to kluczowy zasób, który sprzyja podejmowaniu przez naszych uczniów właściwych decyzji życiowych. Takich, które będą służyły im samym i ich społeczności.

Chrześcijańskie, czyli jakie?

Odnalezienie swojego miejsca w dynamicznie zmieniającym się świecie jest dużym wyzwaniem. Wiara oswaja związany z tym lęk, a biblijne wartości pozwalają porządkować świat i uczynić go bardziej przyjaznym dla ludzi. Chcemy, by nasi uczniowie mieli na niego aktywny wpływ i kierując się Słowem Bożym czynili do lepszym i bardziej etycznym.

Chrześcijaństwo zobowiązuje nas do jakości i solidności w tym, co robimy i jacy jesteśmy dla innych. Biblijne wartości nie stoją w opozycji do nowoczesności – wręcz przeciwnie, ubogacają ją. Są spójne z ideą zrównoważonego rozwoju we wszystkich najważniejszych obszarach – społecznym, biznesowym i środowiskowym. Odpowiedzialność, szacunek, wierność zasadom, sprawiedliwość, empatia, współpraca na rzecz wspólnego dobra – to cechy najlepszych liderów, którzy mają potencjał, by zmieniać świat. Takich, którzy oprócz wiedzy i umiejętności mają prawdziwy charakter. Nasza kadra dba o rozwój uczniów w każdym z tych obszarów.

Koncentrujemy się na tym, co łączy – jesteśmy szkołą chrześcijańską i kierujemy się Pismem Świętym. Naszą społeczność tworzą ewangelicy, katolicy i prawosławni. Różnice między nami to dla nas źródło inspiracji – dzięki temu uczymy się rozmawiać i być ze sobą w atmosferze szacunku i prawdziwej tolerancji. Rozwijamy umiejętności współpracy w grupie i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, zachęcamy do działania na rzecz wspólnego dobra.

Dołącz do naszej społeczności. Poznawaj z nami Słowo Boże, źródło prawdziwego Życia.