Kadra

Aleksandra Rapacka-Grochala

Przedmioty:

Propsy - warsztaty rozwoju osobistego

Moim zainteresowaniem jest towarzyszenie ludziom w ich rozwoju, odkrywaniu siebie, swoich mocnych i słabszych stron, radzeniu sobie w kryzysach, psychoedukacja. Jestem szczególnie zainteresowana szeroko rozumianą profilaktyką zdrowotną – dlatego mam przywilej pomagać rozwijać inteligencję emocjonalną wśród dzieci i młodzieży. Celem placówek Samuel jest wszechstronny rozwój uczniów, na moich zajęciach zawsze priorytetem jest aspekt psychiczny, emocjonalny i duchowy młodych ludzi – zajęcia polegają na psychoedukacji i doświadczaniu.

Z zawodu jestem psychologiem, pedagogiem specjalnym, psychoterapeutą i trenerem. Ukończyłam SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie. Wcześniej odbyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Profilaktykę Uzależnień w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach. Ukończyłam także Szkołę Psychoterapii oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA w Warszawie.