Kadra

Amanda Pecyna

Amanda Pecyna

Przedmioty:

Język angielski, Konwersacje

Mając 7 lat wraz z rodzicami wyjechałam do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkałam, wychowywałam się, uczyłam i zdobywałam doświadczenie przez prawie 15 lat. Po tak długiej przerwie wróciłam do Polski, aby spełnić swoje marzenie – prowadzenie zajęć języka angielskiego w polskiej szkole.

W USA ukończyłam studia licencjackie na Worcester State University z anglistyki i pedagogiki. Po ich zakończeniu przez dwa lata pracowałam jako nauczycielka literatury i gramatyki angielskiej (Saint Joseph Catholic School, South High Community High School). Mam też doświadczenie w pracy z polskimi dziećmi w USA, które przez cztery lata uczyłam języka i kultury polskiej (Polska Szkoła Sobotnia). Po przyjeździe do Polski zdobyłam tytuł magistra w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W swojej pracy najbardziej stawiam na komunikację w języku angielskim, bez użycia języka ojczystego ucznia. Kierując się wymaganiami egzaminu maturalnego i egzaminów językowych, korzystam z podręczników i opracowań, jednocześnie przygotowuję własne materiały. Dzięki temu w bardzo kreatywny sposób przekazuję wiedzę uczniom i ćwiczę z nimi umiejętności językowe. Zachęcam ich do integracji, odwagi, zrozumienia dla błędów – swoich i innych osób. Dobra atmosfera podczas zajęć pomaga w rozwoju kompetencji językowych, przygotowaniu do egzaminów, a przede wszystkim w swobodnym używaniu języka obcego nie tylko podczas lekcji ale też poza szkołą.

Z uczniami Liceum Samuel chcę podzielić się swoim doświadczeniem życia i edukacji poza granicami Polski, historią i kulturą Stanów Zjednoczonych oraz praktyczną wiedzą dotyczącą tego kraju. Podczas zajęć konwersacji planuję m.in. zdalne spotkania z ich rówieśnikami z USA.