Kadra

Anna Potasińska

Przedmioty:

Biznes i zarządzanie, Podstawy przedsiębiorczości

Ważne jest dla mnie, aby w trakcie zajęć rozbudzić ciekawość i zainteresować uczniów tematyką dotyczącą życia społecznego. Istotne jest, aby uczniowie umieli obserwować, analizować i lepiej rozumieć otaczającą ich rzeczywistość społeczną, potrafili krytycznie oceniać, dyskutować, prezentować opinie.

Liceum Samuel jest wyjątkową szkołą. Panuje w niej niepowtarzalna atmosfera oparta na fundamencie wartości, które sprzyjają indywidualnemu podejściu do każdego ucznia, pogłębianiu wiedzy i wzajemnym relacjom.

Jestem nauczycielem mianowanym oraz wykładowcą akademickim – obecnie wykładam w Collegium Verum, a przez siedemnaście lat uczyłam na UKSW. Z wykształcenia jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii oraz magistrem politologii. Specjalizuję się w zagadnieniach socjologicznych, a szczególnie zmianach społecznych, współczesnych problemach społecznych, socjologii pracy, etyce biznesu. Do swojego dorobku mogę zaliczyć udział w licznych konferencjach oraz artykuły naukowe.