Kadra

Anna Smoła

Funkcja:

Dyrektor, Business English

Jako Dyrektor Liceum mam przywilej współpracować z oddaną i profesjonalną kadrą, zaangażowaną w proces dydaktyczny oraz kształtowanie charakteru naszych uczniów. Dążę do tego, aby nasze Liceum wyróżniało się jakością nauczania, indywidualnym podejściem i wspaniałą atmosferą. Wierzę w wartość edukacji chrześcijańskiej i znaczenie mocnych fundamentów w życiu każdego człowieka. Z placówkami Samuel jestem związana od 2008 roku pełniąc role nauczyciela języka angielskiego, wychowawcy, mentora, lidera edukacji chrześcijańskiej i wicedyrektora.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, szkołach językowych, prowadząc własną działalność oferującą kursy języka angielskiego i tłumaczenia. Pracowałam jako wolontariusz w Escola Crista Batista w Brazylii oraz w Ashburnham Place w Anglii.
Ukończyłam filologię angielską i stosunki międzynarodowe, studia podyplomowe z coachingu i mentoringu oraz zarządzania oświatą. Kształciłam się w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej egzaminu ósmoklasisty i maturalnego z języka angielskiego.

Moją wiedzą i doświadczeniem podzielę się z naszymi licealistami podczas zajęć Business English.