Kadra

Arkadiusz Kszczot

Funkcja:

Pedagog

Z placówkami Samuel jestem związany od dawna ale pracuję jako pedagog szkolny od 2019 roku. Ukończyłem studia na kierunkach: Teologia Biblijna oraz Pedagogika, jak również szkolenia dotyczące resocjalizacji, niedostosowania społecznego, terapii uzależnień. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w ośrodkach resocjalizacyjnych dla osób uzależnionych, placówkach wychowawczych dla młodzieży oraz szpitalach na oddziałach psychiatrii dziecięcej. W pracy z uczniami zależy mi na wychowywaniu i kształtowaniu tożsamości ucznia zgodnego z wartościami biblijnymi, staram się być autentyczny i zaangażowany, mieć indywidualne podejście do każdego, zwracać uwagę na realne potrzeby dzieci. W szkole Samuel cenię sobie dobrą atmosferę, dobry poziom edukacji ogólnej, wyznawane wartości oparte na Piśmie Świętym, nacisk jaki kładziony jest na kształtowanie chrześcijańskiego charakteru ucznia.

Prywatnie interesuję się turystyką, muzyką, piłką nożną, jestem także liderem chrześcijańskiej społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania oraz mężem i ojcem dwóch synów.