Kadra

Izabella Białek

Izabella Białek

Przedmioty:

Trening umiejętności społecznych, Tutor

Jako wychowawca i terapeuta pracuję nad tym, by młody człowiek stawał się samodzielny. By rozwijał swoje kompetencje, odkrywał mocne strony i zasoby, tak by potrafił wykorzystać je praktycznie w swoim życiu, wnosząc tym samym swoją unikalną wartość do otaczającego go świata. Cenię sobie wyjątkową atmosferę wspólnego celu wśród kadry szkolnej oraz szczególny szacunek do siebie nawzajem i uczniów jako młodych ludzi, co przekłada się na rezultaty wychowawcze. Wartości chrześcijańskie stanowią fundament mojej pracy, inspirując mnie na nowo każdego dnia.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując od 2003 roku z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz nauce. Ze Szkołą Samuel związana jestem od 2018 roku, pełniąc funkcję nauczyciela współorganizującego edukację uczniów z niepełnosprawnością, prowadząc zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Studiowałam Pedagogikę Opiekuńczo-Wychowawczą z Ustawodawstwem Rodzinnym, Pedagogikę Szkolną z Terapią Pedagogiczną oraz podyplomowo Edukację i Terapię Osób ze Spektrum Autyzmu. Ponadto zdobywałam dodatkowe umiejętności pedagogiczne na licznych kursach i warsztatach, m.in. dot. treningu umiejętności społecznych oraz pracy z dziećmi zdolnymi.

Mam nadzieję ubogacić naszych uczniów swoimi umiejętnościami i doświadczeniem realizując w Liceum Samuel zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, pracę wychowawczą oraz wspierając uczniów jako tutor.

Izabella Białek