Kadra

Justyna Deptuch

Funkcja:

Koordynator zespołu PPP

Moim celem zawodowym jest pomoc uczniom w lepszej komunikacji, która przełoży się na ich lepszy start w dorosłym życiu. W mojej pracy najbardziej cenię indywidualne podejście i największą satysfakcję zawodową sprawia mi obserwowanie postępów, jakie robią uczniowie.

Z placówkami Samuel współpracuję już od 2015 roku jako logopeda. Wartości, które stawiane są Liceum na pierwszym miejscu, dobro ucznia oraz jego potrzeby, są mi wyjątkowo bliskie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na licznych zajęciach w różnych placówkach oświatowych i medycznych, podczas prywatnej praktyki logopedycznej oraz na dodatkowych szkoleniach. Na Akademii Pedagogiki Specjalnej ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność – logopedia.