Kadra

Katarzyna Minkiewicz

Przedmioty:

Plastyka

W nauczaniu mojego przedmiotu ogromną wagę przykładam do wydobycia z młodzieży kreatywności w sztukach plastycznych. Moim pragnieniem jest zarazić młodzież pasją do sztuki w zakresie konkretnej wiedzy z dziedziny historii sztuki oraz jej praktycznym zastosowaniem poprzez działania plastyczne w malarstwie, rysunku i rzeźbie.
Pracuję jako nauczyciel plastyki w placówkach Samuel od 2004 roku. Równolegle prowadziłam zajęcia plastyczne na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Warszawie, wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych oraz plastykę w przedszkolach.
Ukończyłam studia magisterskie na SGH, Historię Sztuki na UW w ramach IPS oraz Studia Podyplomowe Pedagogiczne na UW, a także Prywatną Szkołę Rysunku i Malarstwa.

Moją wiedzą, pasją i doświadczeniem dzielę się z młodzieżą podczas zajęć prowadzonych metodą warsztatów plastycznych.