Kadra

Magdalena Adamiec

Przedmioty:

Informatyka, Invest to Impact

Współczesny świat opiera się na technologii i uczniowie posługują się nią odruchowo, jako naturalną częścią ich codzienności. Jednak większość współczesnych i przyszłych zawodów wymaga rozumienia technologii na wielu płaszczyznach: programowania, komunikacji, narzędzi, pracy zespołowej. To wszystko ćwiczymy z uczniami podczas lekcji informatyki. Mają one formę zajęć praktycznych, gdzie rozwiązujemy postawione problemy przy użyciu odpowiednich narzędzi. Używamy arkusza kalkulacyjnego, dysku w chmurze, a czasami czujników sterowanych programem w języku Python lub C++. W Liceum Samuel mamy unikatowe połączenie zagadnień przedmiotowych z etyką chrześcijańską. Nie tylko zastanawiamy się jak skutecznie rozwiązać zadanie, ale także kształtujemy chrześcijański charakter oraz stosujemy myślenie dedukcyjne wynikające z chrześcijańskiego światopoglądu.

Mam 30-letnie doświadczenie biznesowe w IT oraz 15-letnie doświadczenie dydaktyczne. Pełny profil zawodowy: linkedin.com/in/magdalena-adamiec-874653135

Jestem wychowawcą kl. 2.