Kadra

Marta Boboli

Przedmioty:

Język polski

Ukończyłam Uniwersytet Gdański na kierunku prawo oraz Uniwersytet Warszawski na kierunku filologia polska. Jestem także absolwentką studium dziennikarskiego, podyplomowych studiów pedagogicznych i logopedycznych.

Na swoich lekcjach chciałabym pokazać uczniom jak ważna dla naszego rozwoju i kształtowania tożsamości jest znajomość języka ojczystego, literatury i sztuki. Pragnę towarzyszyć im w nauce samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków i osobistego obcowania z literaturą – w bliższej perspektywie mając na uwadze egzamin maturalny, a w dalszej egzamin z życia.