Kadra

Wioleta Dębczyńska-Rosłan

Przedmioty:

Matematyka

Jako nauczyciel matematyki jestem zaangażowana w proces dydaktyczno-wychowawczy, w ramach którego w rzetelny i przejrzysty sposób przekazuję wiedzę uczniom oraz stale ją doskonalę. Matematyka jest moją pasją, a praca z młodymi ludźmi daje mi dużo satysfakcji. Podczas lekcji staram się eliminować czynniki stresogenne oraz udowadniać, że Królowa Nauk może być zrozumiała i ciekawa. Za pomocą odpowiednio dobranych metod i technik nauczania motywuję uczniów do pracy i angażuję do rozszerzania wiedzy.

Ponadto moim celem jest umacnianie systemu wartości uczniów w oparciu o Pismo Święte oraz kształtowanie świadomości młodych ludzi na temat odpowiedzialności społecznej, której istotą jest działanie dla wspólnego dobra.

Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem, ukończyłam studia I, II oraz III stopnia na Politechnice Poznańskiej. Podczas studiów stale inwestowałam w swój rozwój. Brałam udział w programie edukacyjnym Erasmus (studia i staż w Portugalii), projektach naukowo-badawczych (Polska Akademia Nauk, Politechnika Poznańska, Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych), kursach językowych (angielski, portugalski, rosyjski) czy szkoleniach z upowszechniania nauki oraz współpracy interdyscyplinarnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w jednostkach państwowych jak i prywatnych, w Polsce oraz za granicą. Pracowałam jako nauczyciel akademicki i naukowiec na Politechnice Poznańskiej.

Obecnie realizuję się jako pedagog i nauczyciel. Pragnę dzielić się zdobytym doświadczeniem i kształcić uczniów Chrześcijańskiego Liceum Samuel, a przy tym dbać o najwyższą jakość wykonywanych obowiązków i dobrą współpracę z zespołem Szkoły.